Xem thêm

  Submit Press Releases

  trên DeCryptoHub.Com

  Quảng cáo về dự án, sự kiện hoặc tiền điện tử của bạn.

  Tăng khả năng tiếp cận của dự án bằng cách tạo các bài viết Press Release ngay bây giờ trên DeCryptoHub.Com.

  Submit Press Release

  Yêu cầu

  Tất cả các bài viết Press Releases về tiền điện tử được gửi đến DeCryptohub cần đảm bảo một số yêu cầu sau:

  • Nội dung bài viết từ khoảng 600-3000 từ
  • Bài viết cần có nội dung chính xác, hấp dẫn đọc giả
  • Cung cấp ít nhất một hình ảnh
  • Nội dung cần phải liên quan đến Blockchain, Fintech và tiền điện tử

  Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ các bài viết Press Releases nếu không đáp ứng các yêu cầu trên, đặc biệt thông tin không chính xác và mang tính chất kêu gọi đầu tư.

  Sau khi bạn gửi nội dung bài viết Press Releases, chúng tôi sẽ đánh giá và có quyền sửa một phần bài viết để đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi nhưng vẫn giữ được thông tin về dự án của bạn.

  Vui lòng đính kèm bài viết của bạn tới [email protected]. Bài viết Press Release của bạn sẽ được chúng tôi biên soạn và đăng lên website trong vòng một ngày làm việc sau khi chúng tôi nhận được thanh toán của bạn.

  Submit Press Releases Now

  Tiếp cận và giới thiệu dự án của bạn đến cộng đồng

  You have not selected any currency to display